Download E-control (Android)

Broadlink E-control Android Apps

Download E-control (Android)

Download E-control (IOS)

Broadlink E-control IOS Apps

Download E-control (IOS)

Download E-control hỗ trợ tiếng Việt(Android)

Vui lòng liên hệ Broadlink Việt Nam và hệ thống đại lý phân phối chính hãng. (Đây là phiên bản dành cho thiết bị phần cứng Broadlink tại thị trường Việt Nam, với một số chức năng khác biệt với phần cứng phân phối ở các thị trường khác). Quý khách vui lòng không sử dụng ứng dụng này nếu không sử dụng sản phẩm chính hãng Broadlink Việt Nam phân phối, xin lưu ý chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu ứng dụng này làm hư hỏng sản phẩm của quý khách.

Download E-control phiên bản hỗ trợ tiếng Việt(Android)